top of page

Nejprve je zde 120minutové sezení s terapeutem. Diskuse o aktuálním zdravotním stavu, výsledcích, příznacích, signálech, diagnózách a předchozích výsledcích. V rozhovoru je důležité identifikovat genetické a epigenetické faktory, které se mohou podílet na projevu nemoci. Jsou to - strava, spánek, cvičení, pití, emoce - vztahy, vlivy prostředí. To vše zapadá do kontextu časové osy životního příběhu, včetně genetických a epigenetických genderových predispozic, stejně jako všech předchozích výsledků v oblasti zdraví. Cílem je pochopit kontext projevu obtíží jako zcela logický důsledek výše uvedeného. Cílem je pochopit, PROČ bolest mohla vzniknout. Toto porozumění je naprosto zásadní. Potom jsme stanovili plán. Zahrnuje individuální soubor doporučení terapeuta - fyzická, duševní a výživová. V průběhu času se dynamika změn vyhodnocuje s terapeutem a proces se časem optimalizuje. Terapie je založena na nejnovějších vědeckých poznatcích, respektuje integritu fungování člověka na úrovni těla a mysli, nechrání duchovnost a považuje každého za jedinečnou individualitu zasazenou do prostředí a kontextu.

bottom of page